دکتر شفیعی در نشست خبری نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک تاکید کرد: تغییر نگاه مسئولان به مباحث ترافیکی
14 دی 1401
دکتر شفیعی در نشست خبری نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک تاکید کرد: تغییر نگاه مسئولان به مباحث ترافیکی

نشست خبری نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک با حضور مجتبی شفیعی، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، علی نادران، معاون مطالعات این سازمان و محمود صفارزاده، رئیس کمیته علمی و دبیر این کنفرانس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری‌ها، مجتبی شفیعی در این نشست با اشاره به سابقه برگزاری کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک گفت: این کنفرانس در سال های ۷۴ تا ۹۷ در ۱۷ دوره به صورت حضوری و در سال ۹۸ به صورت غیرحضوری برگزار شد. البته در سال‌های1399 و ۱۴۰۰ این کنفرانس به دلیل شیوع کرونا برگزار نشد، اما امسال قرار است نوزدهمین دوره کنفرانس با همکاری دانشگاه تربیت مدرس برگزار شود.

دکتر شفیعی افزود: طی دوره‌های گذشته، حدود ۷۰۰۰ مقاله پذیرفته شده و مورد داوری قرار گرفت که به این ترتیب می‌توان گفت؛ این کنفرانس، اتفاق بزرگی در حوزه حمل و نقل و ترافیک است و به‌نوعی بزرگ‌ترین رویداد در حوزه مهندسی ترافیک در خاورمیانه قلمداد می‌شود.

وی ادامه داد: از ششم آذر امسال ارسال مقالات و ثبت نام در درگاه اینترنتی آغاز شده و پژوهشگران و دانشجویان تا ۱۵ بهمن برای ارسال و بارگذاری مقالات فرصت دارند. قطعا داوری این دوره کنفرانس تا پایان بهمن ماه انجام و نتایج آن اعلام خواهد شد. همچنین تا ۱۲ اسفند برای حضور در کنفرانس ثبت نام می‌شود و ۱۵ و ۱۶ اسفند نیز این کنفرانس برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ۱۱ محور در حوزه‌های مختلف حمل و نقل و ترافیک در این دوره مد نظر قرار گرفته است، افزود: فرصت بزرگی برای کشور است که ارتباط بین بدنه مدیریتی و پژوهشگران و نخبه‌ها در این کنفرانس شکل بگیرد.

به گفته شفیعی، محورهای کنفرانس در این دوره شامل حمل و نقل همگانی، حمل و نقل هوشمند، برنامه‌ریزی حمل و نقل و برنامه‌ریزی شهری، ایمنی ترافیک، حمل و نقل بار، مهندسی ترافیک و طرح هندسی، حمل و نقل پاک و توسعه پایدار، اقتصاد حمل و نقل، آموزش، مقررات و رفتار ترافیک و مدیریت سیستم‌های حمل و نقل خواهد بود.

وی همچنین خاطرنشان کرد که مقاله‌های دوره‌های قبلی این کنفرانس بعضا به برنامه‌های بزرگی در مدیریت شهری تبدیل شده است. همچنین تعداد قابل‌توجهی از دانشگاه‌ها که تا کنون تعداد آنها به بیش از ۱۵ دانشگاه رسیده، به‌عنوان حامی علمی این کنفرانس ثبت نام کرده‌اند و صاحبنظران داخلی و خارجی نیز در این کنفرانس سخنرانی خواهند داشت.

اشتراک مسائل جدید ترافیکی

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: اقدامات بسیاری در شهر در حوزه ترافیک در حال انجام است. شاید ضعف‌هایی در حوزه اطلاع‌رسانی داشته باشیم اما از نظر تخصصی نسبت به دنیا فاصله زیادی نداریم و از روش‌های نوین زیادی در حوزه‌های مختلف همچون کنترل محدوده طرح ترافیک، دوچرخه‌های اشتراکی یا ابزارهای ترافیکی بهره می‌گیریم؛ روش‌هایی که همگی توسط متخصصین داخلی اجرا می‌شود، اما کنفرانس حمل و نقل و ترافیک به صورت فشرده طی دو روز حجم قابل‌توجهی از مسائل جدید را به صورت تخصصی به اشتراک می‌گذارد.

وی گفت: این کنفرانس فرصت خوبی را برای پژوهشگران ایجاد می‌کند. در حقیقت ما در این کنفرانس از پیشرفت‌هایی که در دنیا اتفاق افتاده است در قالب تبادل تجربیات بهره می‌گیریم. قطعا برگزاری این کنفرانس تاثیراتی را بر معضل ترافیک داشته و ایده‌ها و روش‌های جدیدی را در اختیار ما گذاشته است؛ اما سیستم اجرایی در اجرا با مشکلاتی مواجه بوده که در دوره‌های قبل نیز این موضوع را شاهد بوده‌ایم اما نمی‌توان این مسئله را به گردن کنفرانس انداخت؛ چرا که این کنفرانس در مورد ایده‌های جدید، تجربیات بسیاری را تبادل می‌کند.

اگر به موضوع ترافیک نپردازیم، وضعیت روزبه‌روز بدتر می‌شود

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه اگر به موضوع ترافیک نپردازیم، وضعیت روز به روز بدتر می‌شود، افزود: یکی از اهداف ما در مطالعات جامع حفظ وضع موجود است. در حقیقت اگر برخی پارامترها در ۱۰ تا ۱۵ سال تغییر نکند ما به پیشرفت رسیده‌ایم. یکی از موضوعاتی که از مقالات کنفرانس حمل و نقل و ترافیک نشأت گرفت اجرای بی. آر. تی در تهران بود و موضوع دوچرخه‌های اشتراکی و همچنین روش جدیدی که در مدیریت پارک حاشیه‌ای به کار گرفته شده است.

وی تاکید کرد: ما هم از معضلات ترافیک راضی نیستیم ولی می‌خواهیم از طریق برگزاری کنفرانس حمل و نقل و ترافیک، دید مسئولین را به موضوع ترافیک تغییر دهیم.