جلال بهرامی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

امروزه ضرورت مدیریت و ساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهرها، امری بدیهی بوده و اجرای موفق آن نیازمند برنامه‌ریزی عملیاتی و به‌کارگیری رویکردهای نوین و علمی است. از طرفی دیگر، شناسایی سیاست‌هایی که به سیستم حمل و نقل پایدار شهری، به مفهوم حرکت روان وسایل نقلیه، مردم و کالاها با مطلوب‌ترین هزینه و تلاش منجر شود، یک چالش عمده برای سیاست‌گذاران است، چراکه این بخش، آکنده از عدم قطعیت‌ها و رخدادهای غیرقابل‌پیش‌بینی می‌باشد. 
اکنون مسائل گوناگون مرتبط با حمل و نقل شهری، از جمله؛ حمل و نقل انسان‌محور، حمل و نقل همگانی ترکیبی، حمل و نقل پاک، خدمات میکروبیلیتی و استفاده از اسکوترها و دوچرخه‌های برقی، باید به‌نحوی ساماندهی شوند که شهروندان نه تنها به خدماتی که در زندگی روزمره به آنها احتیاج دارند، دسترسی مناسبی پیدا کنند بلکه برای آیندگان نیز شرایط مطلوب زندگی را رقم بزنند. البته این دسترسی باید با کمترین تاثیرات منفی بر روی محیط‌زیست همراه باشد. نوزدهمین دوره کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، فرصتی است تا راهکارهای علمی و متدهای متناسب با شیوه‌های جدید برنامه‌ریزی حمل و نقل شهری با حضور نخبگان دانشگاهی، مدیران شهری، کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه به بوته نقد و تبادل نظر گذاشته شود تا شرایط بهینه برای توسعه حمل و نقل شهری فراهم شده و با معرفی نمونه‌های موفق دنیا، نتایج مطلوب و کاربردی حاصل گردد.