آدرس دبیرخانه

تهران- خیابان شریعتی- نرسیده به تقاطع طالقانی- کوچه شهید نقدی- سازمان حمل و نقل ترافیک شهر تهران

پست الکترونیک

conference19@ictte.ir

تلفن تماس دبیرخانه

021-88828224