اعضای هیات علمی:
دکتر محمدحسین حمیدی دکتر مجتبی شفیعی دکتر حمید بهبهانی دکتر یوسف حجت مهندس حمید سیادت
دکتر مهدی ریاضی کرمانی مهندس محسن واهب دکتر سیدجعفر تشکری دکتر پوریا محمدیان دکتر مرضیه حصاری

دکتر شهریار افندی‌زاده

دکترعلیرضا آذرپژوه

دکتر حبیب‌الله نصیری

دکتر حسین پورزاهدی

دکتر امیررضا ممدوحی

دکتر میقات حبیبیان

دکتر سیدغلامرضا شیرازیان

دکتر علی خدایی

دکتر حسین قهرمانی

دکتر جلیل شاهی

دکتر محمد منتظری

دکتر افشین شریعت مهیمنی

دکتر عباس بابازاده

دکتر کیوان آقابیک

دکتر یوسف رشیدی

دکتر مرتضی اسدامرجی

دکتر محمد کرباسی

دکتر منصور حاجی حسینلو

دکتر علی خاکساری

دکتر سیدابراهیم عبدالمنافی

دکتر حسن ذوقی

دکتر امیرعباس رصافی

دکتر حمید میرزاحسین

دکتر علیرضا اسماعیلی

دکتر محمدرضا مهماندار

دکتر رضا جوادیان

دکتر محمدباقر سلیمی

دکتر تیمور حسینی

مهندس رضا نفیسی

مهندس محمود سیادت موسوی

دکتر حمید کتابی

دکتر صدرالدین علیپور

مهندس محمد رئوفی

مهندس محمدحسن شهیدی

مهندس مرضیه صدیقی

دکتر علیرضا احمدی فینی

دکتر محمود صفارزاده

دکتر مهدی وحدت‌کار

دکتر علی نادران

مهندس محمداسماعیل علیخانی

دکتر علی توکلی کاشانی

 مهندس مهرداد تقی‌زاده