نوزدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک، امسال نیز همچون 18 دوره گذشته، از حمایت علمی و معنوی بسیاری از دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌های داخلی، انجمن‌ها و موسسات علمی داخلی و خارجی برخوردار بوده و تعداد زیادی از اساتید شناخته‌شده حوزه حمل و نقل کشور بعنوان اعضای هیات علمی، هیات داوری و کارگروه‌های تخصصی در برگزاری این کنفرانس مشارکت دارند.

علاوه بر دانشگاه تربیت مدرس بعنوان همکار سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در برگزاری نوزدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تهران، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه یزد، دانشگاه شهید باهنر کرمان و بسیاری از پژوهشکده‌ها و موسسات مرتبط داخلی و خارجی، از جمله مراکز علمی هستند که به روش‌های مختلف از  برگزاری مهم‌ترین رویداد علمی کشور در حوزه حمل و نقل و ترافیک پشتیبانی و حمایت خواهند کرد.