اعضای کارگروه: 

 •  آقای دکتر شهاب کرمانشاهی
 •  آقای دکتر محسن بابایی
 •  آقای دکتر محمد منتظری
 •  آقای دکتر محمود مصباح
 •  آقای دکتر مهدی صمدزاد
 •  آقای دکتر حسین حق شناس
 • آقای دکتر سیدصابر ناصر علوی

اعضای کارگروه: 

 • آقای دکتر امیر گل‌رو
 • آقای دکتر سیداحسان سیدابریشمی
 •  آقای دکتر علیرضا سرکار
 •  آقای دکتر مهدی وحدت کار
 •  آقای دکتر سید محمد حسین دهناد
 • آقای دکتر  سید ابراهیم عبدالمنافی
 • آقای دکتر حمید دهقان بنادکی
 • آقای دکتر هومن رحیمی
 • آقای دکتر علیرضا عاملی
 • آقای مهندس محسن واهب
 • آقای دکتر حمید طرفه‌نژاد

اعضای کارگروه: 

 •  آقای دکتر امیرمسعود رحیمی
 • آقای دکتر حمید میرزاحسین
 • آقای دکتر احمدرضا طالبیان
 • آقای دکتر سیدمهدی ابطحی
 • آقای دکتر غلامرضا شیران
 • آقای دکتر علی زرین مهر
 • آقای دکتر حمیدرضا تلخابی
 • خانم دکتر مهتا میرمقتدایی
 • آقای دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی
 • آقای دکتر صابر محمدپور
 • آقای دکتر محمدباقر سلیمی

اعضای کارگروه: 

 •  آقای دکتر حسن ذوقی
 •  آقای دکتر رضا الیاسی
 • آقای دکتر شاهین شعبانی
 • آقای دکتر فرشیدرضا حقیقی
 •  آقای دکتر محمدرضا احدی
 • آقای دکتر نوید ندیمی 
 • آقای دکتر جلال کمالی
 • آقای دکتر علی توکلی کاشانی 
 • آقای دکتر شهاب حسن‌پور
 • آقای دکتر امین میرزا بروجردیان
 • آقای دکتر امیر ایزدی
 • آقای دکتر رضا نفیسی
 •  آقای دکتر مرتضی اسدامرجی

اعضای کارگروه: 

 • آقای دکتر ایرج برگ‌گل
 •  آقای دکتر رضا گلشن خواص
 •  آقای دکتر صدرالدین علیپور
 •  آقای دکتر نوید خادمی
 •  آقای دکتر یوسف رشیدی
 •  آقای دکتر محمد تمنایی
 • آقای دکتر حمیدرضا بهنود

اعضای کارگروه: 

 •  آقای دکتر پرهام حیاتی
 •  آقای دکتر حسن دیواندری
 •  آقای دکتر رضا مویدفر
 •  آقای دکتر سعید منجم
 •  آقای دکتر مهیار عربانی
 •  آقای دکتر کامران رحیم‌اف
 •  آقای دکتر میثم اکبرزاده
 •  آقای دکتر علیرضا نوری
 • آقای دکتر علی عبدی کردانی
 • آقای دکتر سعید حسامی
 • آقای دکتر عل نصرالله تبار آهنگر
 • خانم دکتر متین شهری
 • آقای دکتر مهدی رفعتی

اعضای کارگروه: 

 • آقای دکتر حسین قهرمانی
 • آقای دکتر عبدالاحد چوپانی
 • آقای دکتر علی ادریسی
 •  آقای دکتر محمدجواد نظرزاده
 • آقای دکتر نوید کلانتری
 • آقای دکتر سیدغلام‌رضا شیرازیان
 • آقای دکتر حسن جوانشیر
 • آقای مهندس محمداسماعیل علیخانی

اعضای کارگروه: 

 •  آقای دکتر امیررضا ممدوحی
 • آقای دکتر حمید سیادت
 •  آقای دکتر علیرضا ماهپور
 • آقای دکتر امیرحسین باغستانی
 • آقای دکتر مهدی باوقار
 •  آقای دکتر میقات حبیبیان
 • خانم دکتر ریحانه سادات شاهنگیان
 • آقای دکتر علیرضا افخم

اعضای کارگروه: 

 • آقای دکتر اسفندیار تباشیر
 •  آقای دکتر اصحاب حبیب‌زاده
 •  آقای دکتر اکبر سلیمی
 •  آقای دکتر رضا جوادیان
 •  آقای دکتر سعید کشفی
 •  آقای دکتر سیدتیمور حسینی
 •  آقای دکتر علی احمدی فینی
 •  آقای دکتر محمدرضا مهماندار
 • آقای دکتر محسن صوفی

اعضای کارگروه: 

 • آقای دکتر امیر صمیمی
 •  آقای دکتر بهروز شیرگیر
 • آقای دکتر حسن خاکسار
 • آقای دکتر سبحان نظری
 •  آقای دکتر سعید شرافتی‌پور
 • آقای دکتر پیمان قربانی
 • آقای دکتر علیرضا سلیمانی
 • آقای دکتر مجتبی سلیمانی‌سدهی

اعضای کارگروه: 

 • آقای دکتر ابوالفضل محمدزاده
 • آقای دکتر سیدعلی صحاف
 • آقای دکتر سینا صاحبی
 •  آقای دکتر کیوان آقابیک
 •  آقای دکتر محسن ابوطالبی
 •  آقای دکتر محسن فلاح زواره
 • خانم دکتر مرضیه صدیقی